Optiker | Artiklar | Synen

Hur träna bort skelning som vuxen?

Skelning, även känd som strabismus, är ett tillstånd där ögonen inte är riktade åt samma håll. Detta kan vara till följd av en skillnad i ögonmuskelstyrka eller problem med den nerv som styr ögonmusklerna. Det kan också vara så att tillståndet har funnits sedan barndomen utan att ha korrigerats, eller så har det utvecklats i vuxen ålder. Även om skelning är vanligare hos barn och ofta behandlas tidigt, finns det fortsatt hopp för vuxna som lider av detta tillstånd. I denna artikel kommer vi att utforska olika metoder och övningar som kan hjälpa vuxna att träna bort skelning och förbättra deras syn.

Förstå orsakerna till skelning hos vuxna

För att effektivt träna bort skelningen är det viktigt att först förstå orsakerna bakom tillståndet. Skelning hos vuxna kan delas in i två huvudkategorier; förvärvad och residual. Förvärvad skelning uppstår ofta till följd av en skada på ögat, tumörer, diabetes, neurologiska problem eller vissa typer av medicinska tillstånd, medan residual skelning är skelning som har fortsatt från barndomen och inte har korrigerats. Noggrann diagnostik genom att undersöka synhälsan kan hjälpa till att identifiera den specifika orsaken till skelningen, vilket i sin tur kan informera den bästa behandlingsvägen. Detta kan innefatta allt från synträning till kirurgi, beroende på skelningens svårighetsgrad och orsak.

Synträning och övningar för att korrigera skelning

En effektiv metod för att träna bort skelningen som vuxen är synträning, ibland kallad visionsterapi. Denna terapiform använder sig av olika övningar som syftar till att förbättra ögonens förmåga att samarbeta och förbättrar synfunktionen. Exempel på övningar som kan rekommenderas av en optometrist eller ortoptist inkluderar:- Ögonmuskelträning för att förbättra kontrollen av ögonmusklerna. Detta kan innefatta konvergensövningar som går ut på att fokusera på ett föremål som gradvis förs närmare ansiktet för att träna ögonens förmåga att röra sig inåt.- Ackommodationsövningar som syftar till att förbättra ögats förmåga att växla fokus mellan objekt som är nära och långt borta.- Övningar som använder prismaglasögon för att hjälpa ögonen att lära sig att rikta sig rätt och minska dubbelbilder. Regelbunden träning och engagemang är nödvändigt för att dessa övningar ska vara effektiva, och det är vanligtvis en långsiktig process. Patienterna uppmanas att genomföra dessa övningar regelbundet och under tillsyn av en professionell.

Kirurgiska ingrepp för svår skelning

I vissa fall när skelningen är särskilt svår eller inte svarar på synträning kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga. Kirurgin innebär att man anpassar ögonmusklerna för att förbättra ögonens riktningskapacitet. Detta görs antingen genom att förkorta, flytta eller ibland förlänga de muskler som är involverade. En noggrann förundersökning görs för att fastställa vilka ögonmuskler som behöver justeras. Även om kirurgi kan erbjuda en mer omedelbar lösning är det viktigt att förstå att det kan behövas ytterligare synträning efter operationen för att upprätthålla och förbättra resultatet.

Leva med skelning

Att leva med skelning som vuxen kan vara utmanande, inte bara fysiskt utan även emotionellt. Sociala problem, som svårigheter med ögonkontakt och självmedvetenhet, kan påverka självkänslan och dagliga interaktioner. Därför, utöver synträning och medicinska ingrepp, kan det vara viktigt att även söka stöd för de emotionella aspekterna av tillståndet. Detta kan inkludera att prata med en psykolog, ansluta sig till stödgrupper eller engagera sig i samhällen med likasinnade individer som också lever med skelning. Slutligen är det alltid viktigt att ha regelbunden kontakt med sjukvårdspersonal för att övervaka framstegen och för eventuell justering av behandlingsplanen. Självvård, som att ha en balanserad diet, skydda ögonen från skadligt ljus, och se till att man har en ergonomisk arbetsmiljö för ögonen, är också viktiga faktorer i att hantera och förbättra tillståndet. Skelning behöver inte vara en permanent situation och kan ofta förbättras genom engagemang och rätt behandling, oavsett ålder. Kommunicera med en ögonvårdsspecialist om du har skelning för att diskutera vilka alternativ som är bäst för din unika situation.

Lämna en kommentar