Artiklar | Optiker | Synen

Hur ska man sätta in linser?

Att lära sig att sätta in kontaktlinser kan vara en utmaning, särskilt för nya användare. Även de som har använt linser under en längre tid kan ha nytta av att förbättra sin teknik för att göra processen så enkel och säker som möjligt. Att ha rätt teknik är avgörande för att förebygga skador på ögat och säkerställa att linsen fungerar korrekt. Denna artikel kommer att leda dig genom stegen för hur man sätter in kontaktlinser på rätt sätt, samt ge tips på hur man undviker vanliga misstag.

Förberedelse innan du sätter in linser

Innan kontaktlinserna ens är i närheten av dina ögon är det några nödvändiga förberedelser som behöver göras. Det handlar om både hygienrutiner och att förbereda linserna. Det är viktigt att tvätta händerna ordentligt innan du börjar. Använd tvål och varmt vatten och se till att du tvättar dem i minst 20 sekunder. Efter tvättning ska du torka dem med en luddfri handduk för att undvika att få onödigt smuts eller ludd på dina linser eller ögon. Kontrollera att linsen är ren, hel och fri från skador. Om linsen har någon form av skada, släng den och använd en ny. Linserna ska också vara ordentligt fuktade i linsvätska. Om linsen har torkat ut eller har legat utan linsvätska rekommenderas det inte att sätta in den.

Den rätta tekniken för att sätta in linser

Tekniken för att sätta in linser är ganska enkel, men det kräver stadighet och försiktighet för att inte skada ögat eller linsen. Först ska du placera linsen på toppen av pekfingret på den hand du känner dig mest bekväm med. Se till att linsen formar en kupol – dess yttre kanter ska böja sig uppåt och ser inte ut som en skål. Med den andra handens fingrar kan du hålla upp övre ögonlocket för att förhindra att du blinkar, medan undre ögonlocket kan hållas nere med mellersta fingret på handen du har linsen på. Här är det viktigt att du håller ögonlocken ordentligt för att inte ögat ska sluta sig precis när du ska sätta in linsen. När du känner dig redo, rikta blicken uppåt eller åt sidan – vad som än känns bekvämast – och placera försiktigt linsen på ögats nedre del. När linsen är på plats, släpp ögonlocken försiktigt och blinka några gånger för att tillåta linsen att sätta sig rätt.

Vanliga misstag och hur du undviker dem

Det finns några vanliga fallgropar som många stöter på första gången de sätter in linser, och även bland erfarna användare. Här är några vanliga misstag och hur du kan undvika dem. Ett vanligt misstag är att inte hantera linsen försiktigt, vilket kan resultera i att man antingen skadar linsen eller ögat. Kom ihåg att alltid vara försiktig och ta god tid på dig, särskilt i början. En annan fälla är att placera linsen på ögat när den är ut-och-in. Detta kan ge en obekväm känsla och linsen kommer inte att fästa korrekt. För att känna igen om linsen är rätt vägen kan du lägga linsen på fingertoppen och se om kanterna pekar uppåt som en skål, snarare än utåt. Att inte hålla ögonlocket tillräckligt öppet är också ett vanligt misstag. För att undvika att blinka precis när linsen ska in är det avgörande att hålla ögonlocken stabilt med händerna. Slutligen, att ha bråttom. Om du stressar igenom processen ökar risken för fel. Sätt av tillräckligt med tid för att sätta in linserna utan att känna dig rushad.

Efter att du satt in linserna

När linsen har placerats i ögat, ge det lite tid att anpassa sig. Om det känns obehagligt, kan det vara bra att blinka några gånger eller försiktigt massera ögonlocket genom att blunda. Detta kan hjälpa linsen att centrerar sig och få bort eventuella luftbubblor som kan orsaka irritation. Se också till att kontrollera att linsen sitter som den ska genom att titta i spegeln. Linsen ska vara centrerad och du ska inte känna något obehag. Om linsen inte sitter korrekt, behöver du kanske ta ut och sätta i den igen. Kom ihåg att hålla en regelbunden ögonundersökning för att säkerställa att linsen fortfarande passar bra. Ögonen kan förändras över tid, och en uppdaterad undersökning kan krävas för att få nya linser som passar bättre. Att lära sig att korrekt sätta in kontaktlinser kan ta lite tid och övning, men när du väl behärskar tekniken kommer det att bli en andra natur. Se till att du följer stegen noggrant och minns att ett försiktigt och lugnt tillvägagångssätt är nyckeln till framgång.

Vanliga frågor

Kan jag använda vatten eller saliv för att fukta mina linser om jag inte har linsvätska?

Nej, du bör aldrig använda vatten eller saliv för att fukta dina kontaktlinser. Vatten kan innehålla mikroorganismer som kan skada dina ögon och orsaka infektioner. Saliv är inte sterilt och kan introducera bakterier till dina ögon. Använd alltid linsvätska avsedd för just dina linser.

Hur vet jag om min kontaktlins är ut-och-in?

En ut-och-in vänd kontaktlins har ofta en kant som flackar utåt. Korrekt orienterade linser har en jämn båge, som en skåls kant. Vissa kontaktlinser har också märkningar eller färger på kanterna som kan hjälpa dig att identifiera dess rätta orientering.

Vad ska jag göra om linsen inte sitter rätt på ögat?

Om linsen inte sitter rätt kan du behöva ta ut den försiktigt och skölja med linsvätska innan du försöker sätta in den igen. Se till att linsen inte är skadad eller ut-och-in. Om det fortfarande inte känns rätt efter flera försök, kontakta din optiker för rådgivning.

Kan jag ha på mig smink när jag sätter in mina linser?

Det rekommenderas att du sätter in dina kontaktlinser innan du applicerar smink. Detta minskar risken för kontaminering och förhindrar att sminkpartiklar kommer mellan linsen och ögat. När du tar bort linserna ska du göra det före du tar bort sminket för att undvika olyckor.

Hur länge kan jag ha mina kontaktlinser i per dag?

Detta varierar beroende på vilken typ av linser du använder och vad din optiker har rekommenderat. Några kan endast användas under dagen medan andra är designade för att kunna bäras under längre perioder, inklusive över natten. Det är viktigt att följa de instruktioner och rekommendationer som ges av din optiker.

Vad ska jag göra om mina ögon blir röda eller irriterade när jag har i kontaktlinserna?

Om dina ögon blir röda eller känns irriterade när du använder linser ska du ta ut dem omedelbart och skölja ögonen med linsvätska eller annan ögonsköljningslösning. Om irritationen kvarstår, kontakta din optiker eller läkare. Använd inte dina linser igen förrän dina ögon har återhämtat sig helt.

Lämna en kommentar