Artiklar | Optiker | Synen

Hur får man ögonkatarr?

Ögonkatarr, även känd som konjunktivit, är en ögonsjukdom som kan ge symtom som rodnad, klåda och sekret från ögonen. Det kan vara en både irriterande och smittsam åkomma, men i de flesta fall är den lätt att behandla. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur man får ögonkatarr, vilka orsaker som finns bakom, och vad man kan göra för att både behandla och förebygga tillståndet.

Vad är ögonkatarr

Ögonkatarr kännetecknas av inflammation i konjunktiva, den tunna, genomskinliga hinnan som täcker ögats vita del och insidan av ögonlocken. Inflammationen leder till att blodkärlen i konjunktiva blir mer synliga, vilket gör ögat rött. Det finns olika typer av ögonkatarr, beroende på orsaken: bakteriell konjunktivit, viral konjunktivit och allergisk konjunktivit. Bakteriell konjunktivit orsakas av bakterier och leder ofta till gult eller grönt var från ögat. Viral konjunktivit, som oftast är associerad med förkylningar, orsakas av virus och medför ofta rikligt med tårflöde och en lättare ögonsekretion. Allergisk konjunktivit är en reaktion på olika allergener som pollen eller djurpäls och medför klåda, rodnad och svullnad.

Orsaker till ögonkatarr

Bakteriell och viral ögonkatarr kan smitta direkt genom kontakt med någons sekretioner från ögat eller indirekt via föremål som den smittade personen har rört vid. Dessutom kan ögonkatarr spridas genom droppsmitta, vilket innebär att små droppar från hosta eller nysningar från en smittad person kan orsaka sjukdomen hos någon annan. Allergisk konjunktivit uppstår när ögat kommer i kontakt med substanser som kroppen är överkänslig mot. Detta leder till en immunreaktion som orsakar de klassiska symtomen för ögonkatarr. Det är även viktigt att notera att vissa riskfaktorer ökar chansen att drabbas av ögonkatarr. Att tillbringa mycket tid i miljöer där man är utsatt för virus och bakterier, som daghem eller skolor, ökar riskerna. Det gör även att ha kontaktlinser, särskilt om man inte tar hand om dem ordentligt.

Behandling av ögonkatarr

Behandlingen av ögonkatarr beror på vad som orsakat inflammationen. Vid bakteriellt orsakad ögonkatarr kan antibiotika i form av ögondroppar eller salva ofta behövas för att bekämpa infektionen. Viral ögonkatarr läker däremot oftast ut av sig självt, men det finns ögondroppar som kan lindra symtomen medan kroppen bekämpar viruset. För allergisk konjunktivit är antihistaminer, som minskar allergiska reaktioner, ofta effektiva. Det finns även generella åtgärder man kan ta till hemma för att lindra besvär. Att hålla ögonen rena genom att försiktigt tvätta dem med ljummet vatten och att undvika att röra vid eller gnugga ögonen är viktigt. Kylkompresser kan också minska inflammationen och ge en viss smärtlindring. Om man bär kontaktlinser bör man sluta använda dessa under sjukdomstiden.

Förebyggande åtgärder

God hygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga ögonkatarr. Detta innebär att man regelbundet ska tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt efter att ha varit i kontakt med en person som har ögonkatarr. Man bör också undvika att dela personliga föremål såsom handdukar eller kosmetika. För personer med allergisk konjunktivit är det viktigt att man undviker de allergener som utlöser reaktionen. Ha fönster stängda under pollen säsong eller använd luftrenare för att minska förekomsten av allergener hemma. Slutligen är det bra att undvika att röra vid ögonen om inte nödvändigt och alltid tvätta händerna först för att förhindra att överföra smuts eller mikroorganismer till dem. Sammanfattningsvis kan man säga att ögonkatarr ofta är en tillfällig besvär, men det kan också vara ett tecken på en mer allvarlig infektion. Om symtomen kvarstår eller försämras är det viktigt att uppstå en ögonläkare snarast möjligt. Med rätt behandling och förebyggande åtgärder kan man minska besvären och spridningen av ögonkatarr.

Lämna en kommentar