Optiker Lasik & Lasek Kontaktlinser Endagslinser Månadslinser Färgade Linser Toriska Linser Progressiva Linser

Första kontaktlinsen var en glaslins

Kontaktlinser Det började redan på 1887, vilket låter helt otroligt. Första kontaktlinsen som tillverkades var gjord i glas och extremt obekväm att bära. Detta innebar att linserna endast kunde bäras under ett fåtal timmar. Uppfinnaren och tillika läkaren A.E Fick från Schweiz, var den person som genomförde en banbrytande revolution för synkorrigering. Tidigare har det gjorts många försök för att slippa bära glasögon. Redan vid 1400-talets renessens försökte Leonardo da Vinci sig på att korrigera synfel genom en lins direkt på ögat, men han gick bet på uppgiften som många andra. Efter försöket under sena 1800-talet med glaslinsen gick det trögt med utvecklingen. Eftersom glaslinsen inte lät tårkanalerna fukta ögat, blev det en plågsam användning av linserna. Det var först på 40-talet som linserna nådde ut till en större massa av användare. Glaslinsen ersattes med en Plexiglaslins och täckte fortfarande hela ögat, vilket besvärade tårkanalerna. Även denna lins kunde endast bäras ett fåtal timmar. Den var dock billigare, lättare, och mindre än glaslinsen och började bana väg för användandet av kontaktlinser.

Kontaktlinser blev billiga och mjuka

Tio år efter att plexiglaslinserna vann mark, uppfanns en mindre variant där linsen fästes direkt på ögat och täckte enbart ögats iris. Det som möjliggjorde detta var en gammal och beprövad vetenskap som kallas för adhesion. Detta innebar att linsen kunde flyta på det fuktiga ögat, utan irritation och komplikationer om man skötte sin hygien. Kontaktlinserna var fortfarande hårda, men ögat kunde fuktas av tårkanalerna och linserna användes upp till ett helt dygn. Anledningen till att man måste ta av sig kontaktlinserna är främst för att proteinansamlingar lägger sig som en hinna på linsen och synen blir grumlig. De hårda linserna rengjordes genom att kokas i en saltlösning. I takt med att produktionen ökade, sjönk priset för kontaktlinserna. Billiga kontaktlinser kunde nu nå ut till en bredare målgrupp där pengarna avgjorde valet av synfelskorrigering. Historiskt sett så har glasögon alltid varit billigare än laseroperationer samt kundanpassade glaslinser. De nya billiga linserna började sakta men säkert vinna stor mark och erbjöd större frihet för användaren än vad glasögonen gjorde. Under 70-talet introducerades den mjuka linsen. Denna revolutionerande lins blev billigare än någon annan metod då den enkelt anpassas till ögats form och består till största del av vätska. Flera standardstorlekar togs fram med olika synskärpor och det var bara för optikerna att passa in rätt lins med rätt ögonstorlek.

Olika varianter på kontaktlinser är olika billigt

Idag finns många variater av kontaklinser att välja på. I Sverige finns det nästan enbart mjuka kontaktlinser att tillgå. Men det är inte alla som kan använda sig av mjuka linser då materialet kan ge allergiska reaktioner. Vissa silikon-baserade kontaktlinser möjliggör användande upp till 30-dagar och nätter i sträck, men föga använbart för de som är allergiska mot silikon. Hårda linser finns kvar och är populära i USA, Tyskland och England. Olika rutiner för hygien, hantering samt användandet gäller för hårda samt mjuka kontaktlinser. Linsvätskor, behållare, livslängd på linsen, samt hur ofta man behöver uppsöka optiker bör räknas in i kalkylen när man köper sina linser. Billiga linser kan visa sig vara det dyraste alternativet när man räknar på det hela. Billigast på nätet kanske inte alltid blir billigast i längden. Det är viktigt att inte kompromissa på viktiga detaljer när det gäller synen. Läs även mer detaljerat om de olika varianter för kontaktlinser som finns idag. Det finns allt från endagslinser till linser som kan användas upp till ett helt år i sträck. Till höger finns de olika linstyperna.