Optiker Lasik & Lasek Kontaktlinser Endagslinser Månadslinser Färgade Linser Toriska Linser Progressiva Linser

Ögonlaser - Synfelsbehandling med LASIK & LASEK

LASIK & LASEK Inom området för synfelsbehandling med ögonlaser har LASIK & LASEK metoderna blivit väl beprövade, och praktiseras av majoriteten ögonkliniker. Dessa ögonlasermetoder behandlar flera typer av synfel. Lider du av närsynthet, översynthet samt brytningsfel så kan du få synfelen avhjälpta genom LASIK och LASEK. Metoderna är smärtfri och synen återställs till det normala inom ett par dagar. Efter behandlingen behövs längre inga hjälpmedel för att korrigera synfelen.

Synfel mäts i dioptrier och omfångsområdet för ögonlaser blivit upp till -10 för närsynta, +4 för översynta samt -4 för de som har brytningsfel. Omfångsområdet har varit betydligt lägre några år tillbaka, men tekniken för ögonlaser har utvecklats i hög fart, vilket nu möjliggör korrigering av svårare synfel.

Förberedelse för ögonlaserbehandling

Det ställs högra krav på hur ögonkliniker får genomföra LASIK & LASEK behandling för att säkerställa en långsiktigt och bekymmerfri synfelsbehandling. Ögonlaser är en snabb och smärtfri metod, men tekniken är avancerad och det är viktigt att man blir väl förberedd på hela proceduren. Det är inte alla som kan genomgå en ögonoperation med tex LASIK metoden. Graviditet, diabetes, tunna hornhinnor, grå starr samt torra ögon-besvär sätter käppar för att kunna genomföra ögonlaserbehandling med LASIK metoden. Lasek metoden har mindre ingrepp och möjliggör ögonlaserbehandling för en bredare målgrupp. Man måste dock vara mellan 20 och 60 år och haft en stabil synskärpa under de senaste två åren för att kunna genomgå en ögonlaser behandling. Eftersom hornhinnan är flexibel så påverkas valet av synfelsbehandling.

Metoden för ögonlaserbehandling

De flesta ögonklinikerna har möjlighet att behandla synfel med flera olika ögonlasermetoder beroende på resultatet i förberedelserna inför ingreppet. Har man tunn hornhinna då är LASEK att föredra. Genom LASEK slipper man omfattande ingrepp med ögonlaser. Metoden går ut på att enbart ta loss det yttersta cellagret med en alkohollösning, och därefter laserbehandla det yttersta lagret av hornhinnan. När ingreppet är genomfört, läggs cellagret tillbaka och förseglar ingreppet. LASIK är å andra sidan en ögonlasermetod som kräver ett ingrepp där man skär i ögat och tar av det yttersta lagret av hornhinnan, dvs betydligt mer än vid LASEK behandlingen. Därefter genomför man ögonlaserbehandling för att korrigera synfelet. När ingreppet är genomfört, då lägger man tillbaka den yttre delen av hornhinnan och förseglar ingreppet. Metoderna för ögonlaseringreppen är snarlika, men skiljs åt i hur djupt ingreppet sker på hornhinnan. Detta påverkar läkningsprocessen för dessa två metoderna. Eftersom LASEK lämnar ett öppet sår på hornhinnan, krävs det längre läkningsprocess än för LASIK. LASEK kan även ge upphov till värk efter behandlingen och kräver längre återhämtningstid. Medan LASIK är helt symptomfritt inom 1-2 veckor, så kan LASEK dras med torrhet och stickningar i ögonen under allt mellan 1 till 4 månader efter ingreppet. Under läkningsprocessen efter LASEK behandling får patienten en kontaktlins som fungerar som ett ögonbandage och skyddar ögat i de närmsta dagarna efter ingreppet. Detta behövs inte efter LASIK behandling.

Garantier för ögonlaser

Ingen ögonklinik ger full garanti på att deras insats blir 100% enligt patientens önskemål. En seriös ögonklinik upplyser om riskerna och tar även ansvar för ombehandlingar vid eventuella komplikationer eller uteblivna resultat. Ingen av ögonklinikerna vill dock garantera att man slipper glasögon eller kontaktliners för evigt efter att man genomgått en ögonlaserbehandling. Hornhinnan förändras ju äldre man blir, så är det inte säkert att synskärpan är perfekt för alltid.